Sunday, March 4, 2012

Temat: Kariery zawodowe naszych absolwentów.
Analizujemy dokumenty szkoły: stare kroniki, „złote księgi”, rejestry uczniów, przeprowadzamy wywiady z emerytowanymi nauczycielami, którzy przez długie lata pracowali w naszej szkole.

Na portalach społecznościowych (facebook, nasza klasa, itp.) poszukujemy osób, które uczęszczały do naszej szkoły. Próbujemy nawiązać kontakt z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy.

Subject: Professional careers of our graduates.


We are analysing documents of the school: the old chronicles, "the golden books ", the pupils’ registers, we are interviewing the retired teachers who for years worked at our school.

On community portals (facebook, our class, etc.) we are seeking persons who attended our school. We are trying to make contact with graduates who achieved the

No comments:

Post a Comment