Friday, March 9, 2012

Prace nadesłane w konkursie

Otrzymaliśmy pierwszą prezentację historii muru berlińskiego. wykonaną przez uczniów naszej szkoły. Konkurs wciąż trwa! Zapraszamy do wzięcia udziału!

2Sunday, March 4, 2012

Temat: Dziedzictwo kulturowe Niemiec – MUR BERLIŃSKIOgłosiliśmy konkurs dla wszystkich uczniów naszej szkoły na najlepsze opracowanie historii muru berlińskiego. W kwietniu pojedziemy na jednodniową wycieczkę do Berlina, aby fotografować i filmować miejsca i pamiątki związane z murem berlińskim. Przygotujemy film dokumentalny i galerię zdjęć.

Subject: Cultural heritage of Germany - the Berlin Wall.We announced the competition for all pupils of our school for the best drawing up of the history of the Berlin Wall. In April we will go for a day-trip to Berlin to take photographs and film the places and the mementos associated with the Berlin Wall. We will prepare the documentary and the gallery of photographs.

Temat: Kariery zawodowe naszych absolwentów.
Analizujemy dokumenty szkoły: stare kroniki, „złote księgi”, rejestry uczniów, przeprowadzamy wywiady z emerytowanymi nauczycielami, którzy przez długie lata pracowali w naszej szkole.

Na portalach społecznościowych (facebook, nasza klasa, itp.) poszukujemy osób, które uczęszczały do naszej szkoły. Próbujemy nawiązać kontakt z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy.

Subject: Professional careers of our graduates.


We are analysing documents of the school: the old chronicles, "the golden books ", the pupils’ registers, we are interviewing the retired teachers who for years worked at our school.

On community portals (facebook, our class, etc.) we are seeking persons who attended our school. We are trying to make contact with graduates who achieved the

Thursday, January 26, 2012

Ekologia- kolektory słoneczne


W 2009 roku w naszej szkole zostały zamontowane kolektory słoneczne. Służą one do ogrzewania wody na potrzeby uczniów i pracowników szkoły. Do niewątpliwych zalet energii słonecznej zalicza się jej ekologiczny charakter. To energia czysta, nie zatruwa środowiska, nie powoduje powstawania nadmiernego hałasu. Jednak z całą pewnością możemy powiedzieć, że kolektory słoneczne to doskonała inwestycja. Rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i paliw kopalnych, dodatkowo zwiększają oszczędności, która po kilku latach całkowicie pokryje zainwestowane środki.
Dokonaliśmy pewnych pomiarów i obliczeń, które wykazały, że po ośmiu i pół roku zainwestowane pieniądze wydane na założenie i utrzymanie kolektorów całkowicie się zwrócą.

Z równania

n(4271-(1200+2483)) = 5000 wyznaczono n = 8,5
5000zł – koszt za montaż kolektorów
1200zł – koszt amortyzacji kolektorów
2483zł – koszt za wodę użytą w ciągu roku
4271zł – koszt za podgrzanie wody użytej w ciągu roku