Monday, October 24, 2011

I spotkanie MULA (Hiszpania)

I spotkanie partnerskich szkół realizujących projekt Comenius
„Europejska różnorodność kulturowa drogą do wiedzy”
w dniach 6.10.-11.10.2011r. Spotkanie odbyło się w szkole Ribera de los Molinos w Muli w Hiszpanii.
W meetingu, oprócz gospodarzy, uczestniczyli przedstawiciele trzech państw:
- trzy osoby z Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp.
- sześć osób z Lycee Andre Malraux z Saint-Quentin (Francja)
- dwie osoby z Bundesgymnasium Dornbirn (Austria) 

USTALENIA:
1. Terminy kolejnych spotkań:
- 27.01. – 2.02.2012r. – wizyta w Niemczech w Neuwied
- 21.05. – 25.05. 2012r. – spotkanie w Austrii w Dornbirn
- 15.10. – 19.10.2012r. – wizyta w Polsce w Gorzowie Wlkp.
- 11.03. – 15.03.2013r. – wizyta w Saint Quentin we Francji
- 30.05. – 5.06.2013r. – spotkanie podsumowujące projekt w Muli w Hiszpanii
2. Terminy i zasady organizacji konkursu na logo projektu i okładkę filmów.
3. Produkty końcowe: filmy, strona internetowa, albumy.
4. Uzgodnienie kolejności realizacji tematów w szkołach:
- Natura – Ekologia – do stycznia 2012 r.
- Spędzanie czasu wolnego – do maja 2012r.
5. Ułożenie planu działań w dwóch pierwszych tematach.
6. Monitoring projektu.
7. Rozpowszechnianie projektu:
8. Omówienie ewaluacji projektu: ankiety początkowe, cząstkowe i końcowe (temat przygotowany przez nauczycieli Gimnazjum nr 7).
6. Szkolenie – obsługa platformy Moodle (prowadzenie dyrektor szkoły hiszpańskiej).

Start ComeniusComenius - program sektorowy Programu

"Uczenie się przez całe życie"
(Lifelong Learning Programme)
W latach 2011 - 2013 Gimnazjum nr 7 realizuje

dwuletni Partnerski Projekt Szkół Comenius

„EUROPEJSKA RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA

DROGĄ DO WIEDZY

"EUROPEAN DIVERSITY , A WAY
TOWARDS LEARNING"