Friday, March 9, 2012

Prace nadesłane w konkursie

Otrzymaliśmy pierwszą prezentację historii muru berlińskiego. wykonaną przez uczniów naszej szkoły. Konkurs wciąż trwa! Zapraszamy do wzięcia udziału!

2Sunday, March 4, 2012

Temat: Dziedzictwo kulturowe Niemiec – MUR BERLIŃSKIOgłosiliśmy konkurs dla wszystkich uczniów naszej szkoły na najlepsze opracowanie historii muru berlińskiego. W kwietniu pojedziemy na jednodniową wycieczkę do Berlina, aby fotografować i filmować miejsca i pamiątki związane z murem berlińskim. Przygotujemy film dokumentalny i galerię zdjęć.

Subject: Cultural heritage of Germany - the Berlin Wall.We announced the competition for all pupils of our school for the best drawing up of the history of the Berlin Wall. In April we will go for a day-trip to Berlin to take photographs and film the places and the mementos associated with the Berlin Wall. We will prepare the documentary and the gallery of photographs.

Temat: Kariery zawodowe naszych absolwentów.
Analizujemy dokumenty szkoły: stare kroniki, „złote księgi”, rejestry uczniów, przeprowadzamy wywiady z emerytowanymi nauczycielami, którzy przez długie lata pracowali w naszej szkole.

Na portalach społecznościowych (facebook, nasza klasa, itp.) poszukujemy osób, które uczęszczały do naszej szkoły. Próbujemy nawiązać kontakt z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy.

Subject: Professional careers of our graduates.


We are analysing documents of the school: the old chronicles, "the golden books ", the pupils’ registers, we are interviewing the retired teachers who for years worked at our school.

On community portals (facebook, our class, etc.) we are seeking persons who attended our school. We are trying to make contact with graduates who achieved the

Thursday, January 26, 2012

Ekologia- kolektory słoneczne


W 2009 roku w naszej szkole zostały zamontowane kolektory słoneczne. Służą one do ogrzewania wody na potrzeby uczniów i pracowników szkoły. Do niewątpliwych zalet energii słonecznej zalicza się jej ekologiczny charakter. To energia czysta, nie zatruwa środowiska, nie powoduje powstawania nadmiernego hałasu. Jednak z całą pewnością możemy powiedzieć, że kolektory słoneczne to doskonała inwestycja. Rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i paliw kopalnych, dodatkowo zwiększają oszczędności, która po kilku latach całkowicie pokryje zainwestowane środki.
Dokonaliśmy pewnych pomiarów i obliczeń, które wykazały, że po ośmiu i pół roku zainwestowane pieniądze wydane na założenie i utrzymanie kolektorów całkowicie się zwrócą.

Z równania

n(4271-(1200+2483)) = 5000 wyznaczono n = 8,5
5000zł – koszt za montaż kolektorów
1200zł – koszt amortyzacji kolektorów
2483zł – koszt za wodę użytą w ciągu roku
4271zł – koszt za podgrzanie wody użytej w ciągu roku


Sunday, December 4, 2011

Photographs of Nature

On the 18th November we went to take photographs of nature in the city. We started with the
ivy that grows on the part of old city walls. It has the broadest trunk in Poland. Later we went
to park surrounding one of the museums in Gorzow. Park Even though the residence was
built in the beginning of twentieth century, park is situated on the hill where thousands years
ago was a standing a castle-town. Unfortunately, only the remains of moat and one Neolithic
grave of a warrior are there now. Nevertheless, there are hundreds of types of various trees,
bushes and plants there.
We wanted to show you the beauty on Autumn in Poland (which we often call: “Polish Gold
Autumn”). The beams of light coming through clouds and trees, brightening the fallen leaves
is truly a memorable and typically-Polish sight.
After that we went to the concert hall, which is the newest feature in our city. We took some
photographs outside it. It was getting dark when we decided to go to the old city center and
take some shots of old Pauck’s Fountain and Cathedral Church, the most important historical
building in Gorzów.

18 listopada wybraliśmy się plener fotograficzny szukając tematów zdjęć związanych z
naturą. Rozpoczęliśmy fotografowanie od bluszczu o najgrubszym pniu w Polsce. Stamtąd
wybraliśmy się do parku przy muzeum przy ulicy Warszawskiej. Pomimo iż siedziba
muzeum została zbudowana na początku XX wieku, to park umiejscowiony jest na wzgórzu,
gdzie tysiące lat temu był obóz warowny. Jedyną jego pozostałością są obecnie resztki fosy
i grobowiec wojownika z neolitu. Mimo to w parku znajdują się setki rzadkich drzew i
krzewów.
Naszym celem było ukazanie piękna jesieni w Polsce (którą często nazywamy „ Polską Złotą
Jesienią”). Promienie słońca przechodzące przez chmury i gałęzie, oświetlające kolorowe
liście są widokiem wartym zapamiętania, tak charakterystycznym dla Polski.
Potem wybraliśmy się kierunku Filharmonii, najnowszej atrakcji w naszym mieście.
Zrobiliśmy trochę zdjęć na zewnątrz. Gdy zaczęło robić się ciemno, poszliśmy w kierunku
centrum miasta, by sfotografować fontannę Pauckscha oraz katedrę, najważniejszy zabytek w
Gorzowie.

Monday, November 28, 2011

Głosujemy na Logo Comenius 2011-2013

Z otrzymanych projektów logo nadesłanych przez uczniów wybieramy jedno Logo.
Głosujemy w internecie (tutaj  )lub bibliotece szkoły, gdzie przygotowane zostały karty do glosowania.
Głosować mogą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Głos można oddać z każdego komputera raz dziennie.
Zwycięskie logo wejdzie do międzynarodowego finału.Aby powiększyć kliknij na miniaturkę logo
!.    2. 3.  
4.     5.